اطلاعیه ها
بيشتر
برگزیده
بيشتر
تابلو اعلانات
بيشتر
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
اخبار
بيشتر
برنامه کلاسی ومیان ترم
بيشتر
رشته های تحصیلی
1400/8/17 دوشنبه رشته های دانشگاه پیام نور واحد راور
رشته حسابداری
رشته روانشناسی
رشته مبانی فقه و حقوق اسلامی
رشته مدیریت دولتی
رشته مدیریت بازرگانی
رشته مدیریت صنعتی


 
آموزش
تماس با ما
1400/8/17 دوشنبه شماره تماس دانشگاه پیام نور واحد راور و کوهبنان و آدرس
شماره های تماس دانشگاه پیام نور واحد راور و دانشگاه پیام نور واحد کوهبنان

جناب آقای دکتر جدیدی ریاست محترم دانشگاه پیام نور واحد راور
شماره تماس همراه ریاست 09132933129
شماره تماس دفترریاست 03433729245

سرکار خانم خواجوئی مسئول محترم آموزش و کارشناس رشته و خدمات آموزشی دانشگاه
شماره تماس همراه مسئول آموزش 09139396215
شماره تماس مستقیم مسئول آموزش 03433729445

جناب آقای مجتبی پور رنجبر راوری مسئول فرهنگی و روابط عمومی و آموزش های آزاد و کارپردازی
شماره تماس مستقیم مسئول فرهنگی  03433729244
شماره تماس همراه مسئول فرهنگی 09132958837

سرکار خانم حسینی نژاد مسئول محترم امور مالی و شهریه و امور دانشجویی و ستاد شاهد و ایثارگر
شماره تماس همراه مسئول امور مالی  09130479929
شماره تماس مستقیم مسئول امور مالی 03433729745

جناب آقای رحیمی پور مسئول امور اداری و نظام وظیفه دانشگاه
شماره تماس همراه مسئول امور اداری و نظام وظیفه  09337643424
شماره تماس مستقیم مسئول امور اداری و نظام وظیفه 03433729745  

جناب آقای توکلی مسئول کتابخانه

شماره تماس همراه مسئول کتاب خانه 09132500798

آدرس دانشگاه پیام نور  واحد راور : کرمان - راور - خیابان امام خمینی (ره) - بلوار سردار حاج قاسم سلیمانی - دانشگاه پیام نور واحد  راور

آدرس دانشگاه پیام نور واحد کوهبنان : کرمان  کوهبنان - میدان سردار سلیمانی - بلوار امام رضا - دانشگاه پیام نور واحد کوهبنان 

شماره همراه ریاست واحد کوهبنان جناب آقای دکتر جدیدی : 09132933129
شماره تماس مستقیم  واحد کوهبنان : 03433491007 و 03433491410
سرکار خانم جدیدی مسئول آموزش، امور دانشجویی ، امور شهریه ، کارشناس نظام وظیفه دانشگاه پیام نور واحد کوهبنان
شماره تماس همراه خانم جدیدی : 09133873692

کد پستی واحد کوهبنان : 7781759736
 
فرهنگی دانشجویی
بيشتر